Kwalifikacje w zawodzie

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Uczeń kształcący się w zawodzie technik informatyk przygotowuje się do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • montowania, eksploatowania i administrowania systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych
 • wykonywania, eksploatowania i administrowania lokalnych sieci komputerowych
 • tworzenia, administrowania i użytkowania bazy danych, stron www, aplikacji internetowych i systemów zarządzania treścią

Kształcenie zawodowe odbywa się w specjalistycznych, nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych. Uczeń poszerza wiedzę i umiejętności na praktykach zawodowych w firmach z branży informatycznej.

Przedmioty zawodowe m.in.

 • naprawa sprzętu komputerowego
 • konfigurowanie urządzeń sieciowych
 • przygotowanie urządzeń peryferyjnych
 • przygotowanie stanowiska komputerowego
 • administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • tworzenie stron internetowych
 • tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

Kariera zawodowa – technik informatyk może podjąć pracę w:

 • wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych oraz wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie komputery
 • ośrodkach obliczeniowych
 • instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego
 • firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu komputerowego, instalujących oprogramowanie i sieci komputerowe
 • punktach serwisowych sprzętu komputerowego
 • może też prowadzić własną działalność gospodarczą

Po zdaniu egzaminu maturalnego absolwent może też podjąć naukę na każdym kierunku studiów.