Historia szkoły w skrócie

 • 5 kwiecień 1946 r.

  Wydział Oświaty Rolniczej w Białymstoku podjął decyzję o zorganizowaniu szkoły rolniczej na bazie dóbr ziemskich i pałacu księcia Jerzego Rafała Lubomirskiego w Dojlidach. Funkcję pierwszego dyrektora szkoły powierzono Aleksandrowi Wasilewskiemu, który przystąpił do zaadaptowania na potrzeby szkoły wypalonego w czasie pałacu i przejęcia zrujnowanego gospodarstwa.

 • Wrzesień 1966

  Budynek pałacu nie był w stanie pomieścić takiej liczby uczących się, dlatego urzędujący od września 1966 r. dyrektor Ryszard Kulig rozpoczął starania o budowę nowej szkoły. W rekordowym, jak na ówczesne czasy tempie, wzniesiono budynek, w którym 19 września 1969 r. rozpoczęły się zajęcia lekcyjne.

 • Nasza szkoła

  Aktualna placówka

 • 2021

  Remont warsztatów

 • Twórz
  z nami
  historię!

  2021 -

Więcej

5 kwietnia 1946 r. Wydział Oświaty Rolniczej w Białymstoku podjął decyzję o zorganizowaniu szkoły rolniczej na bazie dóbr ziemskich i pałacu księcia Jerzego Rafała Lubomirskiego w Dojlidach. Funkcję pierwszego dyrektora szkoły powierzono Aleksandrowi Wasilewskiemu, który przystąpił do zaadaptowania na potrzeby szkoły wypalonego w czasie pałacu i przejęcia zrujnowanego gospodarstwa. 15 września 1947 r. dokonano pierwszego naboru do klasy I Liceum Gospodarstwa Wiejskiego II stopnia. Nauka połączona była z pracą przy odbudowie budynku, w którym sukcesywnie pozyskiwano kolejne sale lekcyjne, a w pałacowych piwnicach – stołówkę, kuchnię i internat.

 Ostatecznie cały pałac został oddany do użytku w 1950 r. Liceum Gospodarstwa Wiejskiego przemianowano na Liceum Rolniczo-Lniarskie II stopnia. W 1951 r. funkcjonowanie szkoły zostało przerwane decyzją ówczesnych władz, które odremontowany pałac i podniesione z ruin gospodarstwo chciały wykorzystać jako ośrodek kształcenia spółdzielczości produkcyjnej. Młodzież szkolna i część nauczycieli przeniesiono do Technikum Rachunkowości Rolnej w Bielsku Podlaskim. Na szczęście po roku przywrócono do życia szkołę rolniczą w Dojlidach. Od tego czasu rozpoczął się jej intensywny rozwój. Przybywało młodzieży chętnej do kształcenia się w zawodzie rolnika, stąd potrzeba budowy nowego budynku internatu, zrealizowana w 1955 r. Równocześnie wznoszono nowe budynki gospodarcze i mieszkania dla nauczycieli. W szkole, obok 5-letniego Technikum Rolniczego funkcjonowało Technikum Korespondencyjne, cieszące się ogromna popularnością, a także 3-letnie technikum dla pracowników aparatu partyjnego. Budynek pałacu nie był w stanie pomieścić takiej liczby uczących się, dlatego urzędujący od września 1966 r. dyrektor Ryszard Kulig rozpoczął starania o budowę nowej szkoły. W rekordowym, jak na ówczesne czasy tempie, wzniesiono budynek, w którym 19 września 1969 r. rozpoczęły się zajęcia lekcyjne. Szkoła rozrastała się tez organizacyjnie, obok Technikum Rolniczego powstało Technikum Ogrodnicze, Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza, Policealne Studium Ogrodnicze, Policealne Studium Hodowlane. Dlatego w 1975 roku należało oficjalnie zmienić nazwę na Zespół Szkół Rolniczych. W latach 80 – tych praca szkoły przebiegała swoim rytmem, trochę ożywczego ducha wniosło powołanie drugiego obok koła ZNP, związku zawodowego – koła NSZZ „Solidarność”, a także trochę nowych akcentów – apeli poświęconych kolejnym rocznicom Konstytucji 3 Maja czy Odzyskania przez Polskę Niepodległości 11 listopada 1918 r. W 1988 r. funkcję dyrektora objął Wiesław Joszczyk. W 1990 r. na fali przemian do szkoły powróciła nauka religii i związane z tym akcenty w postaci organizowania pielgrzymek maturzystów do Częstochowy lub Ostrej Bramy w Wilnie, czy też zwrócenie uwagi także na rozwój duchowy uczniów chociażby poprzez rekolekcje wielkopostne. Ważnym wydarzeniem w życiu szkoły było powierzenie zorganizowania Centralnej Inauguracji Roku Szkolnego 1991/92 Szkół Rolniczych. Działalność szkoły była i jest widoczna także na zewnątrz poprzez udział uczniów w różnego rodzaju konkursach i olimpiadach. Największe sukcesy odnotowano w olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, w której rokrocznie mamy swoich laureatów. Obok sukcesów „naukowych” nie brakło też osiągnięć sportowych, czego potwierdzeniem i ukoronowaniem była decyzja z dn. 23 października 1997 o powołaniu jedynej w kraju, działającej przy szkole rolniczej, Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Lekkiej Atletyce. Obchody 60 – lecia istnienia ZSR i 10 – lecia SMS połączone zostały z oddaniem do użytku pięknej hali sportowej, w dowód uznania za dotychczasową pracę.

Następne lata to ciągły rozwój szkoły: powołanie nowych kierunków kształcenia takich jak: mechanizacja rolnictwa i agrotronika, weterynaria, architektura krajobrazu, obsługa turystyczna i turystyka wiejska oraz informatyk. Od roku 2019 funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku pełni Andrzej Kamiński. W tym też roku rozpoczęto budowę „nowych warsztatów szkolnych”, które oddano do użytku w roku 2021.