Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Kamiński

Wicedyrektor

mgr Bożena Joanna Piśmienna

Wicedyrektor

mgr Adam Pyrski

mgr Krzysztof Poniatowski - kierownik szkolenia praktycznego
mgr Ewa Zajkowska - kierownik internatu
mgr Krzysztof Gutowski - kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5
mgr inż. Gustaw Antypiuk - kierownik obiektów sportowych