Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Kamiński

Wicedyrektor

mgr Bożena Joanna Piśmienna

Wicedyrektor

mgr Adam Pyrski

Krzysztof Poniatowski - kierownik szkolenia praktycznego
mgr Ewa Zajkowska - kierownik internatu
Krzysztof Gutowski - kierownik Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5
mgr Paweł Skowroński - kierownik obiektów sportowych
mgr inż. Gustaw Antypiuk - zastępca kierownika obiektów sportowych