Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Kamiński

Wicedyrektor

mgr Bożena Joanna Piśmienna

Wicedyrektor

mgr Adam Pyrski

mgr inż. Tadeusz Rząca - kierownik szkolenia praktycznego
mgr Ewa Zajkowska - kierownik internatu
Tadeusz Szorc - kierownik pracowni zajęć praktycznych
mgr Paweł Skowroński - kierownik obiektów sportowych
mgr inż. Gustaw Antypiuk - zastępca kierownika obiektów sportowych