Zarządzenie w sprawie dodatowych kosztów najmu w soboty i niedziele oraz najmu na organizację wydarzeń sportowych o charakterze współzawodnictwa w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Ochrona małoletnich przed krzywdzeniem

Polityka ochrony małoletniego przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Standardy ochrony małoletniego przed krzywdzeniem w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku