W skład Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 5 w Białymstoku wchodzą: 

 1. Ośrodek Szkolenia Kierowców z placem manewrowym – organizuje i prowadzi szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B i T dla uczniów, słuchaczy zgodnie z podstawą programową,
 2. Stacja Kontroli Opryskiwaczy – prowadzi działalność usługową w zakresie badań technicznych opryskiwaczy polowych i sadowniczych finansowanych na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
 3. Pracownia Zajęć Praktycznych (gospodarstwo wraz z budynkami o areale własnym ok 17 ha gruntów oraz dzierżawionym ok 30 ha, szklarnie o pow. 706 m2)
 4. Warsztaty o powierzchni użytkowej ok 2200 m2

W CKZ realizowane są w szczególności:

 • zajęcia praktyczne dla uczniów i słuchaczy z zakresu programu nauczania zawodu.

W ramach zajęć praktycznych realizowane są zadania:

  • eksploatacja pojazdów,
  • obsługa i naprawa pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie,
  • nauka pracy maszynami rolniczymi,
  • wykonywanie prac związanych z obróbką ręczną i mechaniczną metali, obróbką plastyczną metali,
  • obsługa urządzeń, systemów elektronicznych oraz nawigacji satelitarnej stosowanych w pojazdach, maszynach i urządzeniach rolniczych,
  • wykonywanie czynności kontrolno-usługowych pojazdów i maszyn,
  • chów zwierząt gospodarskich,
  • produkcja roślinna (zbóż, kukurydzy, uprawa łąk),
  • organizacja produkcji roślin ozdobnych (produkcja szklarniowa rozsad i  kwiatów)
  • zabiegi pielęgnacyjno-uprawowe roślin ozdobnych,
  • obsługa sprzętu stosowanego w architekturze krajobrazu,
  • budowa i konserwacja obiektów architektury krajobrazu.
 • praktyki zawodowe dla zawodu technik rolnik oraz technik architektury krajobrazu,
 • doskonalenie nauczycieli teoretycznej i praktycznej nauki zawodu w zakresie nowoczesnych technik i technologii,
 • kursy i szkolenia umożliwiające uzyskanie lub podniesienie kwalifikacji zawodowych dla uczniów i innych zainteresowanych osób z zakresu doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin, operatora kombajnu zbożowego i sieczkarni samojezdnej,
 • egzaminy zawodowe dla uczniów i słuchaczy w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Warsztaty CKZ

W ramach realizacji projektu zintegrowanego został rozbudowany i zmodernizowany budynek warsztatów.

W nowoczesnych warsztatach   Centrum Kształcenia Zawodowego  zastosowano koncepcję połączenia trzech zespołów pomieszczeń – warsztatowego, dwukondygnacyjnego dydaktyczno-instruktażowego wraz z częścią socjalną oraz hali warsztatowej. Do dyspozycji uczniów i nauczycieli są pomieszczenia wyposażone w nowoczesne maszyny, urządzenia, narzędzia i sprzęt komputerowy:  pracownia weterynarii, laboratorium weterynarii, pracownia agrotroniki, pracownia pojazdów, hala napraw maszyn, hala diagnostyki urządzeń do ochrony roślin, hala napraw pojazdów, hala diagnostyczna, myjnia, kuźnia, spawalnia, stolarnia, obróbka ręczna, obróbka mechaniczna, pracownia egzaminacyjna, pracownia przepisów ruchu drogowego.

CKZ posiada nowoczesny park maszynowy: kombajn zbożowy John Deere, kombajn zbożowy SAMPO do nauki jazdy,  ciągnik rolniczy John Deere, dwa ciągniki rolnicze New Holland, ciągnik rolniczy zetor Proxima do nauki jazdy, samochód osobowy Toyota YARIS do nauki jazdy, ciągniki Zetor 7211 oraz Zetor 5320 – do nauki jazdy, ciągnik rolniczy Ursus 2812, kombajn Anna do zbioru ziemniaków, dwa ciągniki Ursus C-330  oraz C-360 do przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz wiele przyczep rolniczych, maszyn i urządzeń rolniczych.

Realizacja projektu pozwoliła rozbudować bazę sprzętową szkoły między innymi o ciągnik rolniczy Claas z zastosowaniem techniki GPS do nauki pracy maszynami, prasę belującą zmiennokomorową, system symulacji pracy ciągnika, siewnik i rozsiewacz nawozów z zastosowaniem techniki GPS, opryskiwacz wykorzystujący technikę GPS, urządzenie elektroniczne do kalibracji dysz opryskiwaczy polowych, nowoczesną hamownię do diagnostyki, laserowy 4-czujnikowy przyrząd przeznaczony do kontroli geometrii kół, urządzenia laboratoryjne oraz do diagnostyki chorób zwierząt, tj. elektrokardiograf, pulsoksymetr, analizator biochemiczny, wirówka, otoskop weterynaryjny.

Wymieniona infrastruktura CKZ wraz z wyposażeniem stanowi doskonałe warunki do kształcenia w zawodach technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik weterynarii, technik architektury krajobrazu, technik rolnik, technik pszczelarz oraz technik turystyki na obszarach wiejskich. Pozwala na skuteczne kształcenie naszych uczniów i słuchaczy w zakresie  rolnictwa precyzyjnego.