Zasoby biblioteki

Biblioteka szkolna w swoich zasobach posiada obecnie ok 28500 woluminów. Są to książki z różnych dziedzin,  począwszy od lektur szkolnych, literatury pięknej, beletrystyki, książek popularno – naukowych. Dział książek popularno naukowych jest dostosowany do kierunków kształcenia w szkole.
Czytelnia dysponuje dużą ilością encyklopedii, słowników, leksykonów, przewodników. Czytelnicy mają również możliwość korzystania z ciekawych czasopism.

Opiekę nad biblioteką szkolną pełnią nauczyciele:
Agnieszka Gobiec
Agnieszka Haponik
Anna Żylińska

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

PONIEDZIAŁEK     7.30 – 16.30
WTOREK                  7.30 – 16.30
ŚRODA                       7.30 – 16.30
CZWARTEK             7.30 – 16.30
PIĄTEK                      7.30 – 16.30

Warsztat informacyjny

Warsztat informacyjny biblioteki tworzy katalog, komputerowy. Biblioteka posługuje się programem MOL NET+. Użytkownikami biblioteki są wszyscy pracownicy oraz uczniowie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. Z czytelni mogą skorzystać również mieszkańcy osiedla Dojlidy oraz rodzice uczniów. Biblioteka pełni rolę pracowni ogólno przedmiotowej, w której uczniowie zdobywają umiejętności samodzielnego zgłębiania wiedzy, rozwijania zainteresowań i uzdolnień. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się centrum multimedialne, które znajduje się w czytelni szkolnej. Oprócz komputerów użytkownicy mają możliwość skorzystania z ksero, skanera oraz drukarki. W wolnych chwilach uczniowie mogą skorzystać z kącika gier planszowych. Biblioteka współpracuje z różnymi instytucjami takimi jak: PCK , Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, CEN w Białymstoku, Biblioteką Uniwersytecką, Galerią im. Sleńdzińskich w Białymstoku.

Przy bibliotece szkolnej działają dwa 2 koła prowadzone przez Agnieszkę Gobiec oraz Agnieszkę Haponik

Koło fotograficzne „FOTOKULTURA”


Koło PCK

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej