Harmonogram zajęć stacjonarnych na kursie ROL.10 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej w roku szkolnym 2022/23:
(Szczegółowe plany zajęć zostaną podane wkrótce).

I. 08, 10 września

II. 22, 24 września

III. 06, 08 października

IV. 20, 22 października

V. 27, 29 października

VI. 17, 19 listopada

VII. 01, 03 grudnia

VIII. 15, 17 grudnia

IX. 12, 14 stycznia 

X. 09, 11  lutego

XI. 23, 25 lutego

XII. 09, 11 marca

 

XIII. 30 marca, 01 kwietnia

Zastrzega się możliwość zmian w harmonogramie kursu w zależności od różnych okoliczności i ewentualnych wytycznych MEiN.