Sekcje

Sekcję żywieniową  prowadzi pani Anna Żylińska. Sekcja współpracuje z intendentem przy tworzeniu jadłospisu, zgłasza swoje propozycje i uwagi dotyczące wyżywienia. Orientuje się w sugestiach i propozycjach młodzieży dotyczących menu. Dba o estetyczny wygląd stołówki i czystość w kuchence internatowej. Sekcja żywieniowa zajmuje się również organizacją dyżurów w stołówce.

Sekcję kulturalno – oświatowa prowadzi  Monika Krzyżyńska.  Sekcja kulturalno-oświatowa opracowuje kalendarz imprez i uroczystości internackich. Organizuje imprezy okolicznościowe tj. Otrzęsiny, Andrzejki, Mikołajki, wieczór wigilijny, dyskoteki. Odpowiada za przygotowanie programu, oprawę muzyczną i nagłośnienie imprez. W ramach pracy sekcji organizowane są koła pomocy koleżeńskiej w nauce. Sekcja zajmuje się również wyszukiwaniem ciekawych propozycji kulturalnych (repertuar teatru, informacje na temat wystaw i in. imprez kulturalnych).

Sekcja sanitarna prowadzona przez panią Wandę Jamiołkowską . Główne zadania sekcji to codzienny przegląd sal mieszkalnych po porannym sprzątaniu, cotygodniowy przegląd sal mieszkalnych po generalnym sprzątaniu, wyrywkowe przeglądy sal pod kątem czystości, zwracanie uwagi na estetyczny wygląd sal (doradzanie w kwestii poprawy istniejącego stanu). Sekcja współpracuje z pielęgniarką szkolną. Prowadzone są  rozmowy na temat higieny osobistej i przeciwdziałania uzależnieniom. W ramach działań profilaktycznych przygotowywane są gazetki o tematyce prozdrowotnej. Każdego roku organizowany jest konkurs na najczystszy pokój.

Sekcję dekoracyjną prowadzi  pani Justyna Mróz-Karecka. Zajmuje się ona dekorowaniem holu i stołówki w internacie. Dwa razy do roku w okresie przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy organizuje kiermasz, na którym można zakupić zrobione podczas zajęć kółka plastycznego dekoracje i ozdoby. Dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na zakup materiałów plastycznych oraz pomoc najbardziej potrzebującym wychowankom.

Sekcję muzyczną  prowadzi pani Barbara Łobaczewska. Młodzież w ramach zajęć może rozwijać swoje zamiłowanie do śpiewu i gry na instrumentach muzycznych, a także słuchać i poznawać wybrane utwory muzyczne. Muzyka jest trwałym elementem życia społecznego, wpływa pozytywnie na sferę emocjonalną i wrażliwość estetyczną człowieka. Wspólne śpiewanie, czy też słuchanie muzyki prowadzi do integracji społeczności Internatu, daje radość, pozytywną energię i pozwala na wyrażanie swoich emocji. Młodzież może zaprezentować efekty swojej pracy podczas uroczystości szkolnych oraz konkursach organizowanych przez inne placówki.  

Sekcja sportowa – prowadzi Grzegorz Bratumił. Sekcja odpowiada za organizację życia sportowego w internacie. W jej ramach odbywają się zajęcia dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej w szkole bazy,  boisk do gier zespołowych, hali sportowej czy siłowni szkolnej. Dużą popularnością wśród mieszkańców cieszą się rozgrywki piłki nożnej, futsalu, siatkówki, badmintona. Młodzież chętnie korzysta z siłowni czy dostępnego w internacie stołu do tenisa stołowego. Organizowane są zawody i turnieje dla wychowanków: tenisa stołowego czy badmintona. Nasz internat od kilku lat jest też organizatorem Turnieju Internatów i Burs w Futsalu, w którym udział biorą drużyny placówek z terenu województwa podlaskiego. Członkowie sekcji wraz z opiekunem reprezentują nasz internat i szkołę podczas imprez sportowych organizowanych przez inne internaty, osiągając wielokrotnie sukcesy.

Koła zainteresowań

Kółko krawieckie prowadzone jest przez Ewę Zajkowską i Wandę Jamiołkowską. Młodzież ma okazję nauczyć się  szycia poduszek, rękawic kuchennych, obrabiania, fastrygowania itp. Może odkrywać swoje talenty i pasje poprzez naukę haftu, szydełkowania i innych robótek ręcznych.

Kółko plastyczne prowadzą Daria Ostrowska i Justyna Mróz-Karecka. Podczas zajęć prezentowane są różnorodne techniki plastyczne takie jak : decoupage , filcowanie, qulling, collage, kalkografia, monotypia. Wykonywane są także stroiki okolicznościowe, naturalne mydła zapachowe i batiki.  Głównym celem prowadzonych zajęć jest rozbudzenie i rozwijanie wrażliwości estetycznej , indywidualnych zdolności twórczych młodzieży, doskonalenie umiejętności manualnych i integracja  z innymi wychowankami.  Jako internat rokrocznie bierzemy udział w międzyinternatowym  konkursie na Stroik Bożonarodzeniowy – tradycje i nowoczesność. Nasze prace są wyróżniane bądź tez zdobywamy nagrody. Jesteśmy też organizatorami wiosennego konkursu na stroik Wielkanocny. Biorą w nim udział internaty i bursy z całego województwa. Na tę okoliczność oprócz prac konkursowych przygotowujemy część artystyczną i poczęstunek.

Edukacja i promocja zdrowia – prowadzona przez Barbarę Łobaczewską. Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie, na każdym etapie swojego życia uczą się dbać      o zdrowie własne i innych. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej jest powinnością każdego wychowawcy. jej celem jest rozwijanie u wychowanków umiejętności życiowych sprzyjających właściwym wyborom i prozdrowotnemu stylowi życia. Program został  dobrany w sposób umożliwiający zdobycie przez wychowanków wiadomości i umiejętności wpływających pozytywnie na nabywanie odpowiednich nawyków zdrowego stylu życia        we wszystkich obszarach.

Koło kulinarne –  zajęcia prowadzi  Wanda Jamiołkowska. W internacie znajduje się pomieszczenie zwane ,,kuchenką „, wyposażone w podstawowy sprzęt agd. Na cotygodniowych  spotkaniach poznajemy zasady zdrowego żywienia, uczymy się jak szybko  przygotowywać  proste i zdrowe posiłki z wykorzystaniem  podstawowych  sprzętów kuchennych, a także serwowania potraw z  zachowaniem zasad higieny i estetyki. Zajęcia kończą się degustacją. Na zajęciach piekliśmy pierniczki, które dobrze smakowały podczas kiermaszu bożonarodzeniowego odbywającego  się w szkole.