Opłata za pobyt
w Internacie Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
w roku szkolnym 2023/2024

Maj 2024r
Przyjazd do internatu po przerwie związanej z maturami 13.05.2024

Zakwaterowanie (17 DNI-od 13.05-29.05.2024)– 73,61 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –9* 19 zł = 171 zł
dni bez kolacji – 3* 13,50 zł = 40,50 zł

RAZEM: 285,11 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.05.2024r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości
(w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Marzec 2024r
28.03.2024 - 02.04.2024 FERIE WIOSENNE

Zakwaterowanie (do 27.03.2024)– 116,91 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –14* 19 zł =  266 zł
dni bez kolacji  – 5* 13,50 zł =  67,50 zł

RAZEM: 450,41 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.03.2024r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości
(w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Luty 2024r
Zakwaterowanie w niedzielę 04.02.2024r. od godz. 14:00

Zakwaterowanie (od 4.02.2024)– 112,58 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –16* 19 zł =  304 zł
dni bez kolacji  – 3* 13,50 zł =  40,50 zł

RAZEM: 457,08 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.02.2024r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości
(w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Styczeń 2024r
opłacamy po 1 STYCZNIA

Zakwaterowanie (od 1.01-19.01.2024)–  82,27 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –11* 19 zł =  209 zł
dni bez kolacji  – 3* 13,50 zł =  40,50 zł

RAZEM: 331,77 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.01.2024r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości
(w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Grudzień 2023r.

Zakwaterowanie (od 3.12-22.12.2023)–  86,60 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –12* 19 zł =  228 zł
dni bez kolacji  – 2* 13,50 zł =  27 zł

RAZEM:  341,60 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.12.2023r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości
(w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Listopad 2023r.

Zakwaterowanie –  130 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –15* 19 zł =  285 zł
dni bez kolacji  (31.10, 3.11, 10.11, 17.11, 24.11, 30.11)– 6* 13,50 zł =  81 zł

RAZEM:  496 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.11.2023r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości (w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Październik 2023r.

Zakwaterowanie –  130 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –18* 19 zł =  342 zł
dni bez kolacji  – 4* 13,50 zł =  54 zł

RAZEM:  526 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  w nieprzekraczalnym terminie do  10.10.2023r. Po tym czasie naliczane będą odsetki.
Jeżeli były dokonywane odpisy proszę sprawdzić o jaką kwotę należy pomniejszyć wpłatę. Informację można uzyskać w księgowości (w. 24 lub u kierownika internatu w. 18)

 

Potwierdzenie wpłaty należy okazać wychowawcy w dniu kwaterowanie do internatu

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Opłaty należy uregulować do 31 Sierpnia 2023 roku!

Wrzesień 2023r.

Zakwaterowanie (od 3.09.2023)–  121,24 zł.
dni z całodziennym wyżywienie –16* 19 zł =  304 zł
dni bez kolacji  – 4* 13,50 zł =  54 zł

RAZEM:  479,24 zł

Odpłatność za internat oraz wyżywienie należy uregulować  do 31.08.2023r.

Potwierdzenie wpłaty należy okazać wychowawcy w dniu kwaterowanie do internatu

Wpłaty proszę dokonywać na konto szkoły:

38 1240 5211 1111 0010 3557 8700

dokładnie opisując w tytule za kogo i jaki miesiąc jest wpłata.

Zwroty za wyżywienie
• Należność za wyżywienie będzie zwrócona zgodnie z Regulaminem stołówki internatu.
• Odliczenie za posiłki może nastąpić z powodu wyjazdu mieszkańca internatu do domu z powodu choroby, wycieczki, zgrupowań sportowych, lub innych przyczyn losowych.
• Odpisu dokonuje się przynajmniej z dwóch dni i więcej, wyjątek stanowią nieobecności z powodu wycieczki szkolnej, wyjazdów na mecze.
• Mieszkańcy internatu nieobecność zgłaszają osobiście (wypełniając druk odpisu) lub telefonicznie wychowawcy dyżurującemu /w sekretariacie stołówki.
• Pracownicy i uczniowie korzystający z obiadów nieobecność zgłaszają do sekretariatu stołówki wraz ze zwrotem bloczków żywieniowych.
• Odpis może być uwzględniony od następnego dnia pod warunkiem zgłoszenia go do godz. 9:00 w dniu odpisu.
• Bloczki żywnościowe za niewykorzystane posiłki należy zwrócić w dniu zgłoszenia odpisu. W przypadku telefonicznego zgłoszenia najpóźniej w dniu powrotu, w przeciwnym wypadku nie nastąpi odliczenie.
• Opłata uiszczona z góry za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu zostanie rozliczona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty za posiłki w kolejnym miesiącu.