Obecny gmach Internatu Zespołu Szkół Rolniczych CKP powstał w 1955 roku. W budynku przewidziano 150 miejsc dla uczniów w czteroosobowych pokojach. Wówczas i aktualnie w internacie znajduje się pokój cichej nauki, pracownia komputerowa, świetlica, czytelnia, stołówka wraz z nowoczesną kuchnią, kuchenka przeznaczona dla młodzieży, pralnia, suszarnia, sala do zajęć dodatkowych.
Najważniejszą rolą internatu było i jest zastępowanie uczniom domu rodzinnego. Aby internat mógł stać się drugim domem musi spełniać obok funkcji opiekuńczej także funkcję wychowawczą. Dba o to pani kierownik razem z wychowawcami i samorządem internatu.
Uczniowie mają możliwość brania czynnego udziału w życiu internatu poprzez przynależność do samorządów grup, Młodzieżowej Rady Internatu oraz w poszczególnych sekcjach tj. sekcja kulturalno – oświatowa, sekcja żywieniowa, sekcja sportowa, sekcja sanitarna, sekcja dekoracyjna, sekcja edukacji i promocji zdrowia a także kołach zainteresowań: koło plastyczne, koło muzyczne, koło kulinarne, koło krawieckie. Samorząd razem z wychowawcami jest organizatorem imprez okolicznościowych, które co roku umilają i urozmaicają pobyt w internacie. Tradycją stało się już przygotowywanie otrzęsin pierwszoklasistów, dyskoteki andrzejkowej, uroczystej kolacji wigilijnej oraz pożegnanie maturzystów. Dużym zainteresowaniem cieszą się również organizowane przez wychowawców konkursy i wyjścia plenerowe.
internat

Kadra internatu
– mgr Ewa Zajkowska – kierownik internatu
– mgr Justyna Mróz – Karecka
– mgr Grzegorz Bratumił
– mgr Monika Krzyżyńska
– mgr Anna Żylińska
– mgr Dorota Bielewska
– mgr Wojciech Sokół
– mgr inż. Wanda Jamiołkowska
– mgr Barbara Łobaczewska
– mgr Daria Ostrowska

Wychowawcy nocni:
– mgr inż. Wanda Jamiołkowska
– Weronika Wasiljew

Rozkład dnia w Internacie ZSR CKP
06:30 – Pobudka
06:30 – 07:00 – Toaleta, słanie łóżek, sprzątanie
06:45 – 07:30 – Śniadanie
07:30 – 07:50 – Sprawdzanie czystości pokoi mieszkalnych
07:50 – 08:00 – Wyjście do szkoły
13:20 – 15:00 – Obiad
15:00 – 16:30 – Czas do własnej dyspozycji
16:30 – 18:15 – Nauka własna – Cisza !!!
18:15 – 18:45 – Kolacja
19:00 – 20:00 – Zajęcia w grupach
20:00 – 21:00 – Czas do własnej dyspozycji
21:00 – 22:00 – Przygotowanie do ciszy nocnej
22:00 – 06:30 – CISZA NOCNA !!!