1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Rolniczych w Białymstoku reprezentowany przez Dyrektora placówki. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych e-mail:

inspektor@kancelaria-explico.pl