Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę paliw płynnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku prowadzone na Platformie e-Zamówienia - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11ebf7e6-9994-11ed-b4ea-f64d350121d2

Czytaj więcej...

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania