Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę paliw płynnych dla Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku prowadzone na Platformie e-Zamówienia - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-11ebf7e6-9994-11ed-b4ea-f64d350121d2

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – „Zakup wraz z dostawą 3 monitorów interaktywnych, 3 komputerów stacjonarnych, 3 głośników do komputera, stołu interaktywnego z monitorem interaktywnym do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.”

Zapytanie ofertowe pobierz plikw formacie PDF Opis przedmiotu zamówienia pobierz plikw formacie PDF Załącznik 1Formularz ofertowy pobierz plikw formacie Word Załącznik 2Umowa (projekt) pobierz plikw formacie Word Wyniki zapytania ofertowego…

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe – „Zakup wraz z dostawą monitora interaktywnego, laptopa z myszką i torbą, komputera stacjonarnego z monitorem, głośnika do komputera, pięciu tabletów, telewizora mobilnego ze stojakiem i  dwóch radiomagnetofonów do Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku”

Zapytanie ofertowe pobierz plikw formacie PDF Załącznik 1Formularz ofertowy pobierz plikw formacie Word Załącznik 2Umowa (projekt) pobierz plikw formacie Word Unieważnienie zapytania ofertowego - "Zakup wraz z dostawą monitora interaktywnego,…

Czytaj więcej...

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania