• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 3 min
  • Post category:Aktualności

XXXVIII edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej odbyła się w ubiegłym tygodniu; uczniowie naszej szkoły corocznie w niej uczestniczą. Organizacją i przeprowadzeniem I etapu  zajęła się Szkolna  Komisja Egzaminacyjna. Do udziału zgłosiło się 25 uczniów z klas: I TwB,  I TaB, II Trp, II Tak, III Tak, IV Tak, 3 SMS, 4Loi.

Każdy uczestnik eliminacji szkolnych rozwiązywał test złożony z 50 zadań, opracowanych przez Główny  Komitet Olimpiady. Test zawierał treści z podstaw programowych biologii oraz wiadomości związanych z szeroko rozumianą ekologią, a także z ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych również w podstawach programowych geografii, chemii i fizyki.

Ponadto, uczniowie musieli wykazać się znajomością bieżących podstaw prawnych ochrony środowiska oraz wykazać się wiedzą z różnych dziedzin: m.in. żywności, zdrowia, ochrony wody, gleby, powietrza, gospodarki odpadami, aktualnymi zagadnieniami społeczno- gospodarczymi związanymi z ochroną środowiska naturalnego.

Głównymi celami Olimpiady było zachęcenie młodzieży w popularyzacji problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i procesom postępującej degradacji środowiska, kształtowania świadomości ekologicznej, rozwijania zainteresowań oraz właściwych postaw wobec środowiska.

Spośród uczestników Koła ekologicznego i chętnych uczniów, wyłoniono 3 uczniów: Michała Iwaniuka z kl. IV Tak  i Dominikę Drumską z kl. IV Loi oraz Pawła Kalinowskiego z kl. II Tak; będą oni reprezentować naszą szkołę na II etapie eliminacji okręgowych, zgodnie z wytycznymi Głównego Komitetu; zatem, życzymy im powodzenia.