• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

W dniu 12 stycznia 2022r. odbył się zorganizowany przez Szkolną Komisję Egzaminacyjną wewnątrzszkolny etap eliminacyjny. Do udziału zgłosili się uczniowie z klasy III TAK oraz III AKG. Eliminacje odbyły się w dwóch częściach. W pierwszej uczniowie rozwiązywali test z zakresu wiedzy o architekturze krajobrazu. Test obejmował 40 pytań zamkniętych. Cześć druga – część praktyczna obejmowała opracowanie projektu koncepcyjnego obsadzenia rabaty.

Głównymi celami konkursu było zachęcenie młodzieży do twórczego działania na miarę ich możliwości i umiejętności. Kolejnym celem było przyczynienie się do rozwoju ich zainteresowań i zaspokojenia potrzeby ekspresji oraz umożliwienia im osiągnięcia sukcesu.

Podczas oceny uwagę zwracano na poziom wiedzy, aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.