• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

2 września 2022r. odbyła się w naszej szkole uroczystość otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego nr 5. Dzięki realizacji projektu z Unii Europejskiej zyskaliśmy nowoczesne i innowacyjne warunki do nauki zawodu. Wsparcie tej inwestycji to ponad 11,5 mln zł..
W uroczystości uczestniczyli m.in.: Prezydent Miasta Białegostoku Pan Tadeusz Truskolaski, Wiceprezydent Miasta Pan Rafał Rudnicki, Podlaski Kurator Oświaty Pani Beata Pietruszka, Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku Pani Wiesława Ćwiklińska, dyrektorzy białostockich szkół, pracodawcy, Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSR.

Uroczystego otwarcia dokonał Pan Dyrektor Andrzej Kamiński, który w swojej przemowie omówił przebieg prac nad projektem, które trwały od 2019r. oraz podkreślił znaczenie CKZ – obiekt jest dostosowany do oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz potrzeb osób mających trudności z poruszaniem się i osób niedowidzących.
Po przemówieniu Pana Prezydenta Białegostoku, Pani Kurator oraz przedstawiciela społeczności uczniowskiej nastąpiło zwiedzanie obiektu.


Przypomnijmy, że koncepcja rozbudowy i modernizacji CKZ połączyła istniejący zespół pomieszczeń warsztatowych z dwukondygnacyjnym dydaktyczno-instruktażowym wraz z częścią socjalną, oraz halą warsztatową. Znajduje się tu 9 pracowni do zajęć praktycznych, myjnia maszyn i pojazdów, 6 sal dydaktycznych, laboratorium weterynarii, zaplecze socjalne i sanitarne, nowa nawierzchnia placu manewrowego do nauki jazdy kat. B i T. W salach dydaktycznych i pracowniach CKZ znajduje się innowacyjne wyposażenie – specjalistyczny sprzęt w pełni dostosowany do aktualnych oczekiwań uczniów oraz ich potencjalnych pracodawców.


Warto też dodać, że w ramach części miękkiej projektu (dofinansowanej w kwocie ponad 3 mln 532 tys. zł) są realizowane takie działania jak: kursy, szkolenia, staże, koła zainteresowań oraz studia podyplomowe dla nauczycieli.

Zdjęcia z wydarzenia
IMG_7959 IMG_7901 IMG_7902 IMG_7904 IMG_7906 IMG_7909 IMG_7927 IMG_7952 IMG_7956 IMG_7949 IMG_7899 IMG_7968 IMG_7961 IMG_7965 IMG_8007 IMG_7991 IMG_8012 IMG_8022 IMG_8036 IMG_8040 IMG_7787 IMG_8064 IMG_8052 IMG_8056 IMG_8068 IMG_7774 IMG_7780 IMG_7769 IMG_8082 IMG_7814 IMG_8049 IMG_7801 IMG_7792 IMG_7841 IMG_7858 IMG_7876 IMG_7860 IMG_7891 IMG_7897 IMG_7881