• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 4 min
  • Post category:Aktualności

24 stycznia 2023 r. zawarta została umowa o wzajemnej współpracy pomiędzy Wydziałem Biologii Uniwersytet w Białymstoku a Zespołem Szkół Rolniczych w Białymstoku. Naszą szkołę reprezentował Dyrektor, mgr inż. Andrzej Kamiński zaś ze strony Uniwersytetu umowę podpisał Dziekan Wydziału Biologii, dr hab. Piotr Zieliński, prof. UwB.

Głównym celem umowy jest nawiązanie wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy obiema jednostkami. Dzięki niej, uczniowie ZSR będą mieć możliwość m.in.:

  • wykorzystywania elementów bazy dydaktycznej Wydziału Biologii,
  • uczestnictwa w licznych zajęciach popularyzujących naukę.

Liczymy, że dla obu partnerów będzie to początek intensywnej i owocnej współpracy.