• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 5 min
  • Post category:Aktualności

Obchody Światowego Dnia Wody w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku.

W naszej szkole stało się już tradycją obchodzenie Światowego Dnia Wody, który przypada  22marca każdego roku kalendarzowego, dlatego też w tygodniu poprzedzającym – uczniowie wszystkich klas pierwszych; a mamy ich 8 – o różnych specjalnościach; uczestniczyli w organizowanych zajęciach przez nauczycieli biologii, geografii w różnych formach procesu dydaktyczno-wychowawczego(lekcjach, zajęciach fakultatywnych, wyrównawczych, pozalekcyjnych, czy też kół zainteresowań…)Uczniowie w atmosferze samodoskonalenia i swoistej dla siebie kreatywności samodzielnie wyszukiwali materiały, selekcjonowali je z różnych źródeł informacji, zapoznawali się z nimi, sporządzali notatki, tworzyli plakaty i gry edukacyjne, np. kalambury, dzielili się nimi z kolegami na zajęciach, wykorzystując głównie „metodę projektu” oraz sięgali do nowoczesnych multimedialnych nośników informacji znajdujących się w naszej szkole ale i nie tylko…z uwagi na ich wizualną atrakcyjność a także potrzebę kształcenia swoich umiejętności prawidłowej, „krytycznej” selekcji informacji ale i też autoprezentacji oraz weryfikacji posiadanej wiedzy na temat: ”WODY” i wszelkich problemów z nią związanych w globalnym tego słowa znaczeniu.

W atmosferze nauki, pracy i zabawy odbył się Szkolny Konkurs wiedzy o wodzie.-obejmujący zagadnienia z przedmiotów: biologii, chemii, fizyki, geografii a także ochrony środowiska i ekologii. 
Zwycięzcami I etapu zostali następujący uczniowie:

  1. I tak; Paweł Kalinowski
  2. I tma; Patryk Baczewski
  3. I trp; Szczepan Jabłoński
  4. I twe; Aneta Kulesza
  5. I ti; Wojciech Pawłowski
  6. I ltb; Anna Pacelt
  7. I sms;  Maciej Czarnocki
  8. I tow; Karol Majewski

A  laureatem, II etapu konkursu została ucz. klasy I twe : Aneta Kulesza

Wśród uczestników konkursu rozdano nagrody.

Podsumowując, przeprowadzone w różnych formach zajęcia z udziałem uczniów miały na celu kształtowanie świadomości ekologicznej, weryfikacji ich wiedzy na temat WODY z zakresu treści zawartych w podstawach programowych klas pierwszych z biologii, geografii, chemii, fizyki a także wiadomości związanych z szeroko pojętą ekologią z ochroną środowiska, jak również wyzwalaniem wśród nich aktywności badawczej, inspiracji do podejmowanych inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska, krajobrazu oraz warunków życia ludzi, poprzez śledzenie aktualności prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz popularyzację problematyki ekologii w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczaniu wody i zapobieganiu degradacji środowiska.

Kluczem do sukcesów szkolnych ucznia nie jest nawet najbardziej doskonały wykład, lecz danie uczniom intelektualnych narzędzi do samodzielnej pracy.

IMG_20220317_141409887