• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

Informujemy, iż w ramach działań projektowych został ogłoszony konkurs na realizację projektów badawczo-wdrożeniowych.

Ekologiczny projekt badawczo-wdrożeniowy obejmuje 4 kategorie:
POMOC DYDAKTYCZNA – stanowi wykonanie w obszarze ekologii modelu fizycznego lub cyfrowego urządzenia, zjawiska fizycznego: prototypu maszyny lub jej podzespołu, schematów procesów technicznych lub technologicznych, filmów naukowych (dydaktycznych) przydatnych w danej szkole lub zespole szkół w procesie nauczania.
POMYSŁ z zakresu gospodarowania energią i zasobami – dotyczy opracowań o charakterze badawczym i powinien być poświęcony problemom z zakresu gospodarowania energią i zasobami w tym m.in. energia ze źródeł odnawialnych, racjonalne gospodarowanie odpadami, ograniczenie emisji zanieczyszczeń.
POMYSŁ TECHNICZNY – obejmuje prace, w których wprowadzono istotne zmiany w stosunku do aktualnie istniejących rozwiązań technicznych, w użytkowanych do tej pory urządzeniach, maszynach, wyrobach oraz sposobach wytwarzania. Zaproponowane przez uczniów rozwiązania powinny przyczyniać się do poprawy jakości środowiska i wnosić oryginalne zmiany do stanu techniki
USPRAWNIENIA SOFTWAREOWO-TECHNICZNE w obszarze ekologii obejmujące przede wszystkim ciekawe, użyteczne pomysły dot. programów komputerowych, które w ścisłym powiązaniu z urządzeniami technicznymi nadają się do praktycznego wykorzystania w szkole, małym lub średnim przedsiębiorstwie.

W realizację jednego koła naukowego musi być zaangażowanych minimum 5 uczniów.

Organizator zapewnia grant w wysokości 5 000 zł na realizację projektu przez koło naukowe.

Zgłoszenie projektu badawczo-wdrożeniowego należy złożyć do 25 października 2021 roku do godziny 15:00 do biblioteki szkolnej do osób kontaktujących się z Organizatorem w imieniu Uczestników:

Agnieszka Gobiec
Agnieszka Haponik
Emilia Januszewska