• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 6 min
  • Post category:Aktualności

            Z sentymentem przeglądamy zdjęcia – luty 2020… Malaga… Klomby pełne kwitnących kwiatów. Sevilla… Plaza de España. To tutaj nagrywano sceny z „Gwiezdnych wojen”. Nerja… Morze Śródziemne, a w nim kąpiący się uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. Kolejne zdjęcia pochodzą z lipca bieżącego roku –  malownicze góry Thorcal de Antequera. Monumentalny most – Puente Nuevo, w jednym z najpiękniejszych miast Hiszpanii, Rondzie.  To tylko mały wycinek tego, co pozostało w naszych wspomnieniach…
            We wrześniu 2021 roku w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku z wielkim sukcesem zakończył się międzynarodowy projekt europejskiego programu Erasmus+ pt. „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja”. Wzięło w nim udział czterdzieścioro dwoje uczniów oraz czworo nauczycieli. Pierwsza tura wyjechała na staż jeszcze w lutym 2020 roku, a druga w lipcu bieżącego roku. Przedłużenie projektu było spowodowane obostrzeniami związanymi z pandemią, w związku z czym termin drugiej mobilności dwukrotnie ulegał zmianie. Ale w końcu się udało!
            Uczniowie z sześciu klas technikum wraz z opiekunami mieszkali w Granadzie, przepięknym mieście w południowej Hiszpanii, które w późnym średniowieczu było centrum ostatniego państwa muzułmańskiego Andaluzji, na Półwyspie Iberyjskim. Podobno jeśli nie widziało się Granady, to nie widziało się niczego, a jeśli miałoby się odwiedzić tylko jedno miasto w Hiszpanii – powinna to być właśnie Granada!
            Młodzież z klas technikum weterynarii, architektury krajobrazu, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technikum rolniczego, obsługi turystycznej oraz technikum informatycznego przez trzy tygodnie miała okazję zdobywać doświadczenie w swoich branżach oraz doskonalić umiejętności językowe. Naszym partnerem ze strony hiszpańskiej, który zadbał o każdy szczegół pobytu, była firma Europuente Spanish Project Partner. Dzięki jej pracownikom uczniowie odbyli staże u hiszpańskich pracodawców, mając możliwość rozwoju zawodowego i realizując tym samym główne cele projektu.
            Jednym z nich był przyrost kluczowych kompetencji i umiejętności specjalistycznych uczniów, zróżnicowanych ze względu na zdobywany zawód – stąd też bardzo różne miejsca odbywania praktyk przez uczniów. Młodzież wykonywała np. czynności związane z profilaktyką i leczeniem chorób zwierząt w profesjonalnych gabinetach weterynaryjnych, pielęgnowała egzotyczną roślinność na terenie zamkniętego osiedla, zdobywała wiedzę w firmie informatycznej zajmującej się programowaniem czy też zajmowała się obsługą gości w hotelowej recepcji i barze.
            Działania te wpłynęły znacząco na wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie branżowego języka angielskiego, pozwalając uczniom poznać słownictwo dotyczące wybranej specjalności. Staż odbywany u hiszpańskojęzycznych pracodawców zmobilizował także młodzież do podstawowej komunikacji w języku hiszpańskim, którego tajniki zgłębiała podczas kursu zorganizowanego przez firmę Europuente. Zapewniła ona uczniom nie tylko wsparcie merytoryczne, ale również zajęcia rekreacyjne oraz bogaty program kulturowy.
            Wyjeżdżając na praktyki zawodowe do Hiszpanii, młodzi ludzie mieli okazję w pełni czerpać z różnorodności kulturowej, którą gwarantuje fascynujący tygiel etniczny – Granada. Wyjazdy edukacyjno-krajoznawcze do najważniejszych miejsc historycznych w Andaluzji pozwoliły uczniom poznać nie tylko artyzm architektury i sztuki muzułmańskiej, ale również historię Europy w pigułce.
            Podsumowanie projektu odbyło się w październiku bieżącego roku, a zwieńczyła je uroczysta prezentacja dotychczasowych działań z udziałem Dyrekcji, Rady Pedagogicznej i uczniów naszej szkoły.
            W ramach podsumowania pani Ewa Szorc, która była jedną z autorek projektu, a także uczestniczyła w pierwszym wyjeździe na staż zawodowy do Hiszpanii jako opiekun, zapoznała obecnych na spotkaniu z jego głównymi założeniami i omówiła poszczególne etapy realizacji (postępowanie rekrutacyjne, przygotowanie językowe i kulturowe, spotkania z uczestnikami projektu i ich rodzicami, organizację wyjazdu młodzieży itp.). Zaprezentowała również rezultaty projektu i podkreśliła, że wszyscy uczniowie biorący w nim udział otrzymali dokument Europass Mobilność honorowany przez pracodawców we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
            Pani Anna Maria Lichograj, która także była współautorką projektu oraz opiekunem uczniów podczas drugiej mobilności uczniów w lipcu tego roku, opowiedziała o realizacji stażu zawodowego przez młodzież naszej szkoły, nabytych przez nią kompetencjach zawodowych i językowych oraz realizacji programu kulturowego. Zaprezentowano również film przygotowany przez młodzież uczestniczącą w projekcie.
            Społeczność szkolna Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku miała też okazję skosztować tapas – niewielkich przekąsek serwowanych zwykle w hiszpańskich barach oraz słodkiego przysmaku – churros z czekoladą. Gościom posmakowała szczególnie tradycyjna hiszpańska sangria – oczywiście bezalkoholowa, przygotowana przez uczniów.

            Często wracamy myślami do chwil spędzonych w Andaluzji… Zdobyta przez młodzież wiedza oraz doświadczenie w przyszłych zawodach procentują na polskim rynku każdego dnia. Celem projektu było m.in. przygotowanie młodych ludzi do dalszej drogi edukacyjno-zawodowej w kraju i za granicą. Nowe metody pracy, które poznali oni realizując europejską ścieżkę kształcenia, z pewnością pomogły w podniesieniu ich kompetencji zawodowych. Przełamanie bariery językowej, poszerzenie słownictwa branżowego – to tylko niektóre z efektów, jakie uzyskali nasi uczniowie. Z pewnością będziemy wspierać dalsze mobilności młodych ludzi, zachęcając do kształcenia się również z dala od domu, gdyż jesteśmy przekonani, iż „kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”. Uczestnicy projektu „Do Hiszpanii po wiedzę i umiejętności – kontynuacja” z pewnością mogli wprowadzić tę maksymę w życie…

Autorkami i koordynatorkami projektu były: p. Ewa Szorc, nauczycielka historii oraz p. Anna Maria Lichograj, nauczycielka j. polskiego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Autorka artykułu
mgr Anna Maria Lichograj