• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

Osoby, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych klas powinny potwierdzić wolę podjęcia nauki:
(poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty) w terminie do 30 lipca 2021 r. do godz. 15:00.

Kandydaci:
• którzy nie pobrali skierowania do Poradni Medycyny Pracy celem uzyskania zaświadczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania danego zawodu powinny zgłosić się do kancelarii szkoły po odbiór takiego skierowania
• którzy zostali zakwalifikowani i potwierdzili wolę podjęcia nauki w danym zawodzie powinni odebrać skierowanie do Medycyny Pracy celem uzyskania pozwolenia na prawo jazdy kat. B lub T


UWAGA LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY
zostały wywieszone w holu hali sportowej
(wejście na wprost przez łącznik między szkołą a internatem)