• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 7 min
  • Post category:Aktualności

W dniu 13.01.2023r. uczennice z klasy 1TwB i 3Ltb wzięły udział w akcji Noc Biologów organizowanym przez Wydział Biologii Uniwersytetu w Białymstoku. W ramach zajęć dziewczyny uczestniczyły w warsztatach laboratoryjnych z mikrobiologii i fizjologii roślin. Miały okazję samodzielnie wykonać preparaty i je wybarwić, a następnie przeprowadzić obserwacje mikroskopowe i zidentyfikować bakterie Gram dodatnie i Gram ujemne. Było to duże przeżycie
i niesamowite doświadczenie pracować w profesjonalnym laboratorium pod okiem doktorantek, które dzieliły się ogromem wiedzy. O transporcie wodzy w roślinach opowiadali starsi koledzy
z Koła Naukowego Biologów. Pod ich nadzorem udało się przeprowadzić kilka ciekawych doświadczeń na potwierdzenie i zrozumienie omawianego zagadnienia. Ogromne wrażenie
na naszych uczennicach zrobił też wykład dr Marka Bartoszewicza „O (Vibrio) cholerae! – czyli geneza epidemii przenoszonych przez wodę”. Wszystkie zajęcia dziewczynom bardzo się podobały i choć zmęczone po kilkugodzinnym, bliskim spotkaniu z biologią, opuściły mury wydziału pełne wrażeń i pozytywnych emocji.