• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 3 min
  • Post category:Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN w okresie od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r.  szkoła przechodzi na tryb pracy zdalnej.

Wszystkie zajęcia podczas nauczania zdalnego odbywać się będą  według  planu lekcji, zgodnie z obowiązującymi „Zasadami nauczania zdalnego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku”.

Stacjonarnie w szkole będą mogły się odbywać indywidualne zajęcia z nauki jazdy oraz pracy maszynami, a także konsultacje dla chętnych uczniów przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zimowej sesji egzaminacyjnej 2022 r.  – po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielami.

W czasie pracy zdalnej:

  • biblioteka będzie otwarta w godz. 9.00 – 14.00
  • pedagog, psycholog i doradca zawodowy  pozostają do dyspozycji uczniów, rodziców/opiekunów prawnych wg stałego grafiku zamieszczonego na stronie internetowej szkoły. Prosimy o kontakt z w/w specjalistami przez dziennik elektroniczny. Wspólnie zostanie ustalony sposób udzielonego wsparcia czy termin spotkania. Ponadto w czasie nauczania zdalnego psycholog i pedagog będą pełniły dyżury na terenie szkoły codziennie od godz. 10.00 – 12.00.

Uczniowie korzystający z internatu będą mieli możliwość przebywania w nim, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania. 

Szczegółowy terminarz:

od 20 do 22 grudnia 2021 r. – nauczanie zdalne

23 – 31 grudnia 2021 r.  – zimowa przerwa świąteczna

3-5 stycznia 2022 r  – nauczanie zdalne

6 stycznia – święto Trzech Króli 

7, 10, 11 stycznia 2022 r. – dni dyrektorskie w szkole wolne od zajęć dydaktycznych (10,11 stycznia – egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe)

12 stycznia 2022 r. – wszyscy wracają do szkoły na nauczanie stacjonarne