• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 3 min
  • Post category:Aktualności

Różnorodność była i jest cechą charakterystyczną dla ludzkiej egzystencji. Mimo to ludzie nadal z trudem akceptują ten fakt, a brak tolerancji dla innych pozostaje często źródłem ogromnego cierpienia człowieka na co dzień, prowadzi do konfliktów i tragedii.

Corocznie 16 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji. To święto ustanowione 12 grudnia 1995 roku z inicjatywy UNESCO przez zgromadzenie ONZ. Inicjatywę podjęto w wyniku pogłębiających się zjawisk nietolerancji, nacjonalizmu, rasizmu oraz przemocy, którym towarzyszy także dyskryminacja mniejszości. 

16 listopada 1995 roku państwa członkowskie UNESCO utworzyły Deklarację na Temat Zasad Tolerancji, w której podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

Jest to więc święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie. Jego głównym celem jest zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz tolerancji i uświadamianie go o niebezpieczeństwach związanych z konsekwencjami dyskryminacji. To okazja do głębszej refleksji nad przyczynami nietolerancyjnych zachowań oraz poszukiwania sposobów na rozwiązanie problemów związanych z brakiem tolerancji.

W Deklaracji Zasad Tolerancji zapisano, iż „tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju”.

Istotne jest, abyśmy już dziś zaczęli się wzajemnie szanować – jako jednostki, z których każda ma prawo określać własną tożsamość, wyznawać własną wiarę i należeć do wybranej kultury, a także jednostki, które wiedzą, że możemy cenić to, kim jesteśmy i nie nienawidzić tego, czym nie jesteśmy – i czego nie rozumiemy.

W tym roku w Międzynarodowym Dniu Tolerancji postarajmy się urzeczywistnić te słowa, a także celebrować naszą różnorodność i wykorzystać ją we wzmacnianiu więzi łączących całą ludzkość.