• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

UWAGA!!!

Osoby, które nie zdały tylko z jednego egzaminu maturalnego mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego w dniu 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00

OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZŁOŻYC W KANCELARII SZKOŁY
„Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu” w nieprzekraczalnym terminie – 12 lipca 2022 r.

Osoby przebywające daleko mogą te oświadczenie przysłać drogą pocztową.
Oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej OKE Łomża lub CKE.