• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

8 marca nauczycielki naszej szkoły- pani Iwona Cimochowicz, Dominika Jopa,  Ewa Zajkowska, Agnieszka Gobiec i Eliza Krotke uczestniczyły w konferencji inaugurującej działania SCWEW, pt. ”W kierunku edukacji włączającej…”. Konferencja odbyła się w VII Liceum Ogólnokształcącym im.  Nauczycieli Tajnego Nauczania w Białymstoku. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji: „Projektowanie uniwersalne w kontekście edukacji włączającej”, wygłoszonej przez panią mgr Agnieszkę Kluszczyńską i „Praca w grupach zróżnicowanych – od założeń teoretycznych do praktyki edukacyjnej” autorstwa pani  dr hab. Beaty Jachimczak. Następnie uczestniczyli w owocnej dyskusji.