• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

Wejścia zdających do szkoły na egzaminy zawodowe

10 stycznia 2022 r. – egzamin rozpoczynający się o godz. 9.00

Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 8.15
Wszyscy zdający wchodzą wejściem środkowym

10 stycznia 2022 r. – egzamin rozpoczynający się o godz. 13.00

Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 12.15
Wejściem głównym do szkoły wchodzą klasy: IV TRT, IV TIO (obsługa turystyczna)
Wejściem środkowym do szkoły wchodzą klasy: IV TAK, IV TMA

11 stycznia 2022 r. – egzamin rozpoczynający się o godz. 10.00

Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 9.15
Wszyscy zdający wchodzą wejściem środkowym

11 stycznia 2022 r. – egzamin rozpoczynający się o godz. 12.00

Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 11.15
Wejściem głównym do szkoły wchodzą klasy: IV TRT ( technik turystyki wiejskiej), IV TIO (obsługa turystyczna)
Wejściem środkowym do szkoły wchodzą klasy: IV TAK, IV TRT (technik rolnik) oraz pozostali zdający

11 stycznia 2022 r. – egzamin rozpoczynający się o godz. 14.00

Zdający proszeni są o wchodzenie do szkoły na egzamin od godz. 13.15
Wejściem głównym do szkoły wchodzą klasy: IV TI, IV TIO (technik informatyk)
Wejściem środkowym do szkoły wchodzą klasy: IV TMA, IV TWE

Przypominamy o konieczności posiadania przez zdających dowodu tożsamości ze zdjęciem.