• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 1 min
  • Post category:Aktualności

W związku z prowadzonym projektem współfinansowanym prze Unię Europejską Erasmus+
„Do Granady po wiedzę i umiejętności – kontynuacja”
Akcja: KA121-VET – Akredytowane projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego

Ogłaszamy że składanie dokumentów : formularzu zgłoszeniowego, CV i Listu motywacyjnego upływa 15 września 2023. Dokumenty należy dostarczyć do koordynatorów.