• Reading time:Ten tekst przeczytasz w 2 min
  • Post category:Aktualności

14 kwietnia 966 roku – na ten dzień przypadła Wielka Sobota, która tradycyjnie była dniem, kiedy udzielano chrztów. W lutym 2019 roku Sejm Polski przyjął ustawę zakładającą ustanowienie dnia 14 kwietnia państwowym Świętem Chrztu Polski. Ustawa głosi, że dzień 14 kwietnia ustanawia się Świętem Chrztu Polski w celu upamiętnienia tego wydarzenia, „zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, uznawanej za początek Państwa Polskiego”. Nie jest znane dokładne miejsce, w którym odbył się chrzest Polski. Wskazuje się Gniezno. Istnieją też źródła, które podają, że miejscem chrztu Polski mógł być też i Poznań. Według archeologów chrzest Polski odbył się w jednej z siedzib księcia Mieszka I, a uroczystość mogła mieć miejsce także w Ostrowie Lednickim.
     W tym wydarzeniu niekwestionowaną rolę odegrała Dobrawa, księżniczka czeska – przyszła żona Mieszka I, która jako jeden z warunków zawarcia małżeństwa wskazała przyjęcie przez niego i jego poddanych chrztu.
     Chrzest księcia w obrządku łacińskim nie był jedynie wydarzeniem religijnym, włączył on rodzące się państwo polskie w świat chrześcijański. Wraz z przybyciem pierwszych misjonarzy rozpoczął się proces przejmowania zachodnich wzorców politycznych i kulturowych – rozwój wiedzy, kultury, filozofii i prawa. Przyjęcie chrztu wzmocniło autorytet władcy i pomogło zlikwidować ponadplemienne różnice wynikające z dawnych wierzeń oraz zwyczajów. Uczynił również władcę Polan równorzędnym partnerem dla innych chrześcijańskich książąt. Umożliwił mu także staranie się o koronę królewską.
     Sukces chrystianizacji okazał się trwały, a religia katolicka jako wyznanie większości Polaków przetrwała do współczesności.