W listopadzie i grudniu 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyli w kursie operatora kombajnu zbożowego. Celem kursu było zapoznanie uczniów z budową, działaniem i  różnych typów kombajnów oraz przygotowanie do bezpiecznej obsługi. Uczniowie po ukończeniu kursu i zdanym egzaminie otrzymują uprawnienia obowiązujące przy pracy kombajnem. Warunkiem przystąpienia do kursu jest posiadanie prawa jazdy kat. B lub T.