W lutym 2022  roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pierwsza grupa uczniów technikum weterynarii rozpocznie kurs przygotowawczy na studia z chemii we współpracy ze szkołami wyższymi. Celem jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, nauczanie metodą e-learningu. Czas trwania kursu 30 godzin dydaktycznych. Kurs odbywał się będzie w dni robocze wolne od zajęć lekcyjnych oraz soboty.