Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja uczniów/uczennic ZSR- uczestników projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” na kurs przygotowawczy z matematyki na studia we współpracy ze szkołami wyższymi – dwie grupy po 5 osób. Celem jest rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych, nauczanie metodą e-learningu. Czas trwania kursu 30 godzin dydaktycznych.