Dnia 10, 11 i 16, 18   grudnia 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 80 uczniów technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczyło w seminarium pt ” Nowoczesne technologie uprawy roślin z wykorzystaniem rolnictwa precyzyjnego” na wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej realizowanych w ramach zadania 11 działanie 7. Wspólne działania edukacyjne-współpraca z uczelniami wyższymi. Celem było przekazanie uczniom informacji na temat nowoczesnych technologii uprawy roślin oraz uzupełnienie wiadomości w ramach realizowanych kół zawodowych z rolnictwa, mechanizacji rolnictwa i koła z agrotroniki

 

Pobyt  na Politechnice Białostockiej był również okazją do bliższego poznania  uczelni w kontekście dalszego kształcenia naszych uczniów. Młodzież w miłej atmosferze przy kawie i herbacie dyskutowała z wykładowcą o możliwości podjęcia studiów w tej dziedzinie.