Dnia 21 września 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbyło się spotkanie pt. „JESTEM BEZPIECZNY” 52 uczniów klasy, klasy  III technik weterynarii oraz klasy II i  III technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki uczestniczących w wyżej wymienionym projekcie z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji, przedstawicielem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku i ratownikiem medycznym. Przedstawicielka KMP z ruchu drogowego przedstawiła problemy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Omówiła sytuacje niebezpieczne na drogach związane z udziałem pieszymi i pojazdów samochodowych. Dokonano szczegółowej analizy przyczyn wypadków drogowych. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały odblaskowe i ulotki. Przedstawiciel WORD poinformował o sprawach związanych ze zdawaniem egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B i T. Omówił najczęściej popełniane błędy podczas zdawania egzaminu. Zorganizowany został pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika medycznego. Uczniowie otrzymali odpowiedź na wiele nurtujących ich pytań z wymienionych dziedzin. 

             Zajęcia odbywały się jednocześnie dwóch grupach w pomieszczeniach nowo wybudowanych warsztatów oraz na placu obok CKZ. W jednej grupie odbywał się pokaz z pierwszej pomocy przez ratownika medycznego, natomiast w drugiej grupie odbywało się spotkanie z przedstawicielem  WORD oraz policji, poczym nastąpiła wymiana uczniów. Wszyscy uczestniczący w tym wydarzeniu zostali zapoznani z symulatorem zderzeń i mogli  poczuć na sobie siłę, jaka działa przy zderzeniu z niewielką prędkością. Świadomy kierowca zrozumie, dlaczego zapięcie pasów bezpieczeństwa jest pierwszą i najważniejszą czynnością, którą powinieneś wykonać po zajęciu wygodniej pozycji za kierownicą.