Dnia 12 września 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego młodzież naszej szkoły  uczestniczyła w branżowej imprezie regionalnej zorganizowanej przez Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy w Poznaniu w wydarzeniu pod nazwą Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie. Naszym celem była promocja kierunków kształcenia w naszej szkole w środowisku lokalnym oraz poznanie przez uczniów innowacji technologicznych stosowanych w rolnictwie.