Dnia 05 września 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stoisko szkolne uczestniczyło w branżowej imprezie regionalnej „XXVII Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym 2021”. 

Udział w Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych to wspaniała okazja do poznania innowacyjnych technologii oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi. Podczas wystawy ponad 200 hodowców zaprezentowało najlepsze zwierzęta w tym rasy zachowawcze w danej kategorii. Ponadto mieszkańcy obszarów wiejskich mieli możliwość pozyskać wiedzę z zakresu rentowności gospodarstw i ich konkurencyjności. Wystawa stwarzała możliwość bezpośrednich konsultacji merytorycznych z kadrą naukową i wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami.