22 – 23 października  2021r. w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku odbyły się eliminacje szkolne  XLV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Olimpiada jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanym w naszym kraju. Celem olimpiady jest przede wszystkim rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem oraz popularyzacja i pogłębienie wiedzy rolniczej, a także umożliwienie najlepszym kontynuowania nauki na wyższej uczelni. Głównym organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach działający w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwem Środowiska, a współorganizatorami liczne polskie uczelnie rolnicze. OWiUR prowadzona jest równocześnie w sześciu blokach tematycznych w których udział wzięło 158 uczniów: 

– produkcja roślinna  – 30 uczniów

– produkcja zwierzęca – 15 uczniów 

– mechanizacja rolnictwa i agrotroniki – 44 uczniów 

– architektura krajobrazu – 34 uczniów

– weterynaria – 35 uczniów

W eliminacjach szkolnych w poszczególnych blokach tematycznych uczestniczyli  uczniowie klas   III i IV technikum architektury krajobrazu, technikum rolniczego, technikum weterynarii, oraz technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.. Uczniowie rywalizację rozpoczęli od rozwiązania testu składającego się z 60 pytań, a następnie przeszli do rozwiązania 3 zadań praktycznych. O zwycięstwie decydowała łączna liczba punktów.  Uczestnicy olimpiady którzy zajęli pierwsze miejsce w danym bloku na szczeblu szkolnym  otrzymali nagrody zakupione w ramach projektu. Uczniowie którzy zajęli pierwsze dwa miejsca w danym bloku reprezentować będą naszą szkołę na szczeblu okręgowym. Warto podkreślić, że uczniowie którzy zakwalifikowali się na szczebel centralny są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Zwolnienie takie jest równoznaczne z wystawieniem oceny najwyższej z danego przedmiotu.  Laureaci i finaliści  szczebla centralnego uzyskują możliwość studiowania na wielu prestiżowych uczelniach rolniczych w kraju.