Dnia 26 października 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 63 uczniów technikum architektury krajobrazu naszej szkoły  uczestniczyło w seminarium pt ” Precyzyjne techniki stosowania środków ochrony roślin w uprawach polowych” realizowanych w ramach zadania 11 działanie 3, w ramach współpracy z Wojewódzką Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Celem było przekazanie uczniom (uczestnikom projektu) informacji dotyczących precyzyjnych  technik stosowania środków ochrony roślin w uprawach roślin, kalibracji urządzeń do ochrony roślin oraz bezpieczeństwa i higieny pracy podczas zabiegów.