Dnia 9 listopada 2021 roku w ramach działań związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 47 uczniów technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki naszej szkoły  uczestniczyło w seminarium pt ” Elementy rolnictwa precyzyjnego w gospodarstwach mało i średnio obszarowych realizowanych w ramach zadania 11 działanie 3. Współpraca z instytucjami i pracodawcami: ODR, WSORiN, SAMASZ, CONTRAKTUS. Celem było wdrażanie nowych technologii pozwalających na utrzymanie opłacalności produkcji w gospodarstwie, które musi łączyć się ze spełnieniem wymogów ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności.