W dniu 23.09.2021 roku odbyła się w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku ósma  edycja Konkursu Orki.  W rywalizacji uczestniczyła młodzież klas III i IV  technikum rolniczego i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  W konkursie uczestniczyła młodzież biorąca udział w projekcie ,,Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku” RPPD.03.03.01 – 20 – 0182/18. 

Miejsce pierwsze zdobył Kowalski Jakub z klasy IV TR  i otrzymał nagrodę zakupioną  z  środków projektowych.