Od listopada 2021 roku Pan Rafał Kanclerz, Pan Piotr Rakowski, Pan Zbigniew Grabowski i Pan Marcin Zapora realizują studia podyplomowe w zakresie „Agrotroniki” na Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży w ramach projektu  „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.    Celem studiów jest: uzyskanie przez słuchaczy świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji potwierdzających wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie eksploatacji, diagnostyki i obsługi stosowanych urządzeń i systemów agrotronicznych.