W miesiącu sierpniu i wrześniu 2021 roku troje nauczycieli ZSR w Białymstoku uczestniczyło w stażach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.  Staże zawodowe nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Podczas stażu zawodowego zindywidualizowany program stażu realizowały: Daria Popławska i Agnieszka Wendrzycka z produkcji zwierzęcej. staż odbywały w Przychodni Weterynaryjnej „Tropek”  Katarzyna Żakiewicz w Białymstoku.   Pan Jarosław Godun z produkcji roślinnej staż odbywał w Gospodarstwie Rolnym w Sierkach i  Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego. 

    W miesiącu lipcu i sierpniu 2021 roku 3 nauczycieli ZSR w Białymstoku uczestniczyło w stażach zawodowych, zrealizowanych w Spółce Contractus Agro Spółka zo.o.   w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.  Staże zawodowe nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Podczas stażu zawodowego zindywidualizowany program stażu realizowali nauczyciele: Rafł Kanclerz, Zbigniew Grabowski i Krzysztof Łobaczewski.


W miesiącu sierpniu 2021 roku 2 nauczycieli ZSR w Białymstoku uczestniczyło w stażach zawodowych, zrealizowanych u pracodawców w Szkółce Roślin Ozdobnych Żuki, Maciej Gwoździej, 16-060 Zabłudów, Żuki 46 w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowanego przez UE ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020.  Staże zawodowe nauczycieli miały na celu uzyskanie nowych kompetencji w zakresie połączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną oraz zdobycie nowych umiejętności praktycznych, co pozwoli na rozszerzenie, wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu kształcenia. Podczas stażu zawodowego zindywidualizowany program stażu realizowały: Marzena Gaszewska i Marianna Niewińska