Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Deklaracja Zasad Tolerancji. Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja…

Możliwość komentowania Międzynarodowy Dzień Tolerancji została wyłączona

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania