Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Wymiana nawierzchni tartanowej w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: Wymiana nawierzchni tartanowej w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku prowadzone jest na Platformie e-Zamówienia - adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d58b934e-f492-11ed-9355-06954b8c6cb9

0 Komentarzy

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania