OGŁOSZENIE

Osoby, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych klas powinny potwierdzić wolę podjęcia nauki:(poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ośmioklasisty) w terminie do 30 lipca 2021…

Czytaj więcej...

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania