Uwaga Absolwenci

Absolwenci, którzy nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego, który odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00,…

Czytaj więcej...

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowew Zespole Szkół Rolniczych w Białymstokuw roku szkolnym 2020/202127.08.2021 roku (piątek) Lp.Godz.KlasaPrzedmiotSala1.09:003 TIO1 SMSHistoria i społeczeństwoHistoria212.09:001 TRT2 RTG2 TOTObsługa ruchu turystycznegoPodstawy turystykiGeografia turystyczna323.11:003 TIOTworzenie baz danych27

Czytaj więcej...

Koniec treści

Nie ma więcej stron do załadowania