Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski jest organizacją działającą na rzecz uczniów, której przedstawiciele są wybierani w demokratycznych wyborach. Opiekunem Samorządu jest Pani Agnieszka Perkowska , która nadzoruje jego pracę i służy radą. Oprócz opiekuna występuje również Zarząd, w którego skład wchodzą: Przewodniczący, Zastępca, Sekretarz oraz Skarbnik.

W skład Samorządu wchodzą wszyscy uczniowie szkoły, którzy mają w nim swoich przedstawicieli tzw. Przewodniczących Klas. Zebrania Samorządu organizowane są zazwyczaj co dwa miesiące, a w razie potrzeby nawet częściej.

Sekcje:

 • Dekoracja
 • Informacyjno – dziennikarska
 • Radiowęzeł
 • Charytatywna

Organizujemy:

 • Otrzęsiny klas pierwszych
 • Gala Złotych Belfrów – Dzień Nauczyciela
 • Mikołajki
 • Walentynki
 • Dzień Dziecka
 • „Szczęśliwy numerek”
 • Dodatkowe „niepytki”
 • Radiowęzeł
 • Szkolny Facebook
 • Kanał na Youtubie
 • Spotkania z Dyrekcją Szkoły
 • Koło wyrównawcze oparte na pomocy koleżeńskiej