Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Technikum Nr 4 w Białymstoku Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku na rok szkolny 2021/2022

Plan naboru uczniów do oddziałów klasy I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022 w Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku

Typ szkoły Zawód - profil
(symbol cyfrowy)
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym Nauczane języki obce Liczba oddziałów Liczba uczniów
Technikum Nr 4 w Białymstoku technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) Fizyka Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik rolnik (314207) Biologia Język angielski, Język niemiecki 0,5 15
technik pszczelarz (314206) Biologia Język angielski, Język rosyjski 0,5 14
technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) Język angielski Język angielski, Język hiszpański 0,5 14
technik organizacji turystki (422104) Język angielski Język angielski, Język hiszpański 0,5 15
technik weterynarii (324002) Biologia, Chemia Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik architektury krajobrazu (314202) Geografia, Biologia Język angielski, niemiecki/rosyjski 1 29
technik informatyk (351203) Matematyka, Informatyka Język angielski, Język niemiecki 1 29
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 w Białymstoku pszczelarz (612302) - Język angielski 1 29