Wybór oferty na ubezpieczenie NNW

W załączniku przedstawiono wybraną ofertę firmy GENERALI na ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2020/2021.

Załącznik…

Zawiadomienie

Dnia 30 czerwca 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 odbędzie się zebranie
Rady Rodziców w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli rodziców do komisji konkursowej mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku.

Ze względu na wagę sprawy prosimy o przybycie na zebranie.

Przewodnicząca Rady Rodziców
Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku
Beata Wasiluk-Pryszczepko

Priorytety Rady Rodziców

Priorytety Rady Rodziców

Dofinansowywanie:
• wyżywienia
• leczenia
• nagród za wyniki w nauce, udział w konkursach
• imprez szkolnych, sportowych i organizowanych przez wolontariat
• pomocy naukowych i materiałów dydaktycznych
• materiałów biurowych na zajęcia pozalekcyjne i kółka zainteresowań
• zakup książek do biblioteki
• imprez związanych z międzynarodowymi wymianami młodzieży
• materiałów biurowych w sekretariacie szkoły na potrzeby pracy prezydium Rady Rodziców
• ufundowanie stypendium dla wyróżniających się sportowców

Fundusz Rady Rodziców

Fundusz Rady Rodziców będzie opierał się głównie na składkach sponsorskich i wpłatach uczniowskich.
Dobrowolna składka uczniowska na fundusz Rady Rodziców wynosi 100 zł.
Wpłaty można dokonywać:
• u skarbnika trójki klasowej
• w sekretariacie uczniowskim
• przelewem na konto bankowe:

Rada Rodziców przy Zespole Szkół Rolniczych w Białymstoku
ul. Ks. St. Suchowolca 26
15-567 Białystok
SBR Bank: 61 8769 0002 0392 1685 2000 0010
W tytule przelewu na konto prosimy podać: Nazwisko i Imię ucznia oraz klasę
e-mail: radarodzicowzsr@gmail.com