Dyrekcja

Dyrektor

mgr inż. Andrzej Kamiński

Wicedyrektor

mgr Bożena Joanna Piśmienna

Wicedyrektor

mgr Adam Pyrski

Pedagog, Psycholog i Doradca zawodowy

Wychowawcy Internatu

Kierownik internatu

mgr Ewa Zajkowska

Więcej galerii

Nauczyciele

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych
Przedmiotów przyrodniczych
Matematycy
Matematyki
Trenerzy
Wychowania fizycznego i trenerzy
Nauczyciele historii i WOS
Historii i WOS
Polonistki
Języka polskiego
Nauczyciele języków obcych
Języków obcych
Artyści i bibliotekarze
Przedmiotów artystycznych i bibliotekarze
Informatyka
Przedmiotów informatycznych
Katecheci
Religii
Turystyka
Przedmiotów turystycznych
Weterynaria
Przedmiotów weterynaryjnych
Architektura Krajobrazu
Przedmiotów architektury krajobrazu
Mechanizacja rolnictwa i agrotronika
Przedmiotów mechanizacji rolnictwa i rolnictwa